Репертоар

Изучаваме както голям брой и разнообразие от български народни хора и ръченици, така и балкаснки хора и танци от Румъния, Турция, Гърция Сърбия и други.
Българският етнос обитава няколко големи етнографски области. Това са територии, в които населението има общи черти в говора, облеклото, бита, народното творчество и някои традиции и обичаи. Етнографските области в България са:


shopluk sever dobrudja pirin rodopa trakia